آگهی های سایت نیازمندی های نیشابور
عنوان آگهی: منشی دفتر بیمه آگهی دهنده: صمدیه تلفن تماس: 42253888 همراه: 09151504902
متن آگهی: به یک نفر منشی خانم متعهد به کار و آشنا به کامپیوتر نیازمندیم.
آدرس : بلوار جهاد- نبش جهاد ۳- بیمه رازی
دسته : نیازمندیهای نیشابور زیرشاخه : منشی و تایپیست
«سایت نیازمندیهای نیشابور www.vtkar.ir / نشانی: تقاطع بعثت و دارایی، روبروی بعثت 32 / تلفن: 42237779 - 09024393229 - 09364393229 »