آگهی های سایت نیازمندی های نیشابور
عنوان آگهی: تعدادی بافنده خانم یا آقا آگهی دهنده: آقای رحمتی تلفن تماس: 05142628927 همراه: 09059611682
متن آگهی: به تعدای بافنده خانم یا آقا(نقشه نائین12 رنگ) با سرویس ایاب و ذهاب رایگان.
آدرس : خیابان ابراهیمی
دسته : نیازمندیهای کار زیرشاخه : کارگر
«سایت نیازمندیهای نیشابور www.vtkar.ir / نشانی: تقاطع بعثت و دارایی، روبروی بعثت 32 / تلفن: 42237779 - 09024393229 - 09364393229 »