آگهی های سایت نیازمندی های نیشابور
عنوان آگهی: خیاط آگهی دهنده: دباغ تلفن تماس: همراه: 09151511456
متن آگهی: به یک خیاط جهت تعمیرات نیازمندیم.
آدرس :
دسته : نیازمندیهای کار زیرشاخه : همکار
«سایت نیازمندیهای نیشابور www.vtkar.ir / نشانی: تقاطع بعثت و دارایی، روبروی بعثت 32 / تلفن: 42237779 - 09024393229 - 09364393229 »