آگهی های سایت نیازمندی های نیشابور
عنوان آگهی: نیروی آقا آگهی دهنده: عاملی تلفن تماس: 09199568581 همراه: 09150400704
متن آگهی: به یک نفر نیروی آقا توانمندجهت پیگیری کارهای اجرایی ساختمانی نیازمندیم.
آدرس :
دسته : نیازمندیهای کار زیرشاخه : سایر
«سایت نیازمندیهای نیشابور www.vtkar.ir / نشانی: تقاطع بعثت و دارایی، روبروی بعثت 32 / تلفن: 42237779 - 09024393229 - 09364393229 »