آگهی های سایت نیازمندی های نیشابور
عنوان آگهی: نیروی جوان جهت برق کشی ساختمان آگهی دهنده: فرهنگ تلفن تماس: همراه: 09158534469
متن آگهی: دو نفر نیروی جوان جویای کار جهت برق کشی ساختمان با حقوق روزانه 25 الی 30 هزار تومان نیازمندیم .(عارفخانی)
آدرس :
دسته : جویای کار زیرشاخه : کارگر
«سایت نیازمندیهای نیشابور www.vtkar.ir / نشانی: تقاطع بعثت و دارایی، روبروی بعثت 32 / تلفن: 42237779 - 09024393229 - 09364393229 »