آگهی های سایت نیازمندی های نیشابور
عنوان آگهی: آقا آشنا به کامپیوتر آگهی دهنده: کمال الملک تلفن تماس: همراه:
متن آگهی: به یک نفر آقا آشنا به کامپیوتر جهت شیفت شب در هتل کمال الملک نیازمندیم. مراجعه فقط به صورت حضوری
آدرس :
دسته : نیازمندیهای کار زیرشاخه : همکار
«سایت نیازمندیهای نیشابور www.vtkar.ir / نشانی: تقاطع بعثت و دارایی، روبروی بعثت 32 / تلفن: 42237779 - 09024393229 - 09364393229 »