پرداخت آنلاین وی تی کار

لطفا درگاه بانکی مورد نظر را جهت پرداخت انتخاب نمایید

در حال حاضر می توانید از طریق درگاه های بانک ملت و بانک رفاه کارگران پرداخت سامان و با تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب، نسبت به پرداخت سفارشات خود اقدام نمایید

bpm samanرنگ بندی