ثبت اطلاعات کارجویان

کارجویان گرامی از طریق فرم زیر نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه وی تی کار اقدام نمایید. لازم به ذکر است، اطلاعات بصورت محرمانه نزد ما محفوظ است و تنها جهت اطلاع رسانی و پیامک موقعیت های کاری مورد استفاده قرار می گیرد.

 رنگ بندی