ثبت آگهی در سایت نیازمندی های نیشابور

بهتر است تا حد ممکن تصویر انتخابی بصورت مربع باشد

Select imageChange Remove

این مورد بصورت محرمانه نزد ما حفظ شده و در آگهی نمایش داده نخواهد شد

تعرفه گروه آقایان(حدود 2400 نفر) 30,000 تومان. تعرفه گروه خانم ها(حدود 1500 نفر) 20,000 تومان

گروه آقایان   گروه خانم ها  

 

هزینه آگهی بدون احتساب کد تخفیف:
کد تخفیف بعد از ثبت آگهی و در پیش فاکتور اعمال خواهد شد.
کد تخفیف تنها روی هزینه آگهی اعمال شده و شامل گروه های پیامکی نمی شود.

نرخ آگهی های نیازمندی های نیشابور

ده روزه 5000 تومان

بیست روزه 8000 تومان

یک ماهه 10000 تومان

دو ماهه 15000 تومان

سه ماهه 20000 تومانرنگ بندی