ثبت آگهی در سایت نیازمندی های نیشابور

بهتر است تا حد ممکن تصویر انتخابی بصورت مربع باشد

Select imageChange Remove

این مورد بصورت محرمانه نزد ما حفظ شده و در آگهی نمایش داده نخواهد شد

 

هزینه آگهی بدون احتساب کد تخفیف:
کد تخفیف بعد از ثبت آگهی و در پیش فاکتور اعمال خواهد شد.
کد تخفیف تنها روی هزینه آگهی اعمال شده و شامل گروه های پیامکی نمی شود.

نرخ آگهی های نیازمندی های نیشابور

آگهی معمولی 20000 تومان

آگهی ویژه 30000 تومانرنگ بندی